Avdelare

Tidigare koddokument

Här har vi samlat gamla och tidigare dokument kopplade till Svensk kod för bolagsstyrning, som t.ex. reviderad kod och den ursprungliga koden från 2005.

Reviderad kod 2024

 Svensk kod för bolagsstyrning gällande från den 1 januari 2024 

Jämförelse med den tidigare koden

 Ändringsmarkerad kod 2024 (2023-12-01) 

 Pressmeddelande (2023-10-10)

 Ändringsmarkerat förslag till reviderad kod för bolagsstyrning (2023-10-10)

Remissvar

 Aktiespararna  Euroclear Sweden  Folketrygdfondet
 Fondbolagens förening  H. Nordman-Knutson  Institutionella Ägares Förening
 Latour Nordstjernan Styrelseakademien
 Svenskt Näringsliv   


Reviderad kod 2020

 Svensk kod för bolagsstyrning gällande från den 1 januari 2020 

Anvisningar till 2020 års kod

 Anvisning 1-2020

Jämförelse mellan den tidigare koden och den reviderade koden

 Ändringsmarkerad kod 2020

 Kommentarer till kodändringar (2019-11-29)

 Ändringsmarkerat förslag till reviderad kod (2019-10-11)

 Kommentarer till föreslagna kodandringar (2019-10-11)

Remissvar

 AB Electrolux AB Sagax AB Carl Svernlöv
 Alecta Ericsson AB  Fjärde AP-fonden
 G & D Advokatbyrå Glass Lewis Institutionella Ägares Förening
 Investor AB Kinnevik AB Länsförsäkringar Fondförvaltning
 Nordstjernan AB Skanska AB Sophie Nachemson-Ekwall
 StyrelseAkademien Sussi Kvart Svenska Handelsbanken
 Svenskt Näringsliv Swedish Match AB Tredje AP-fonden
 Uppsala Universitet Viti Solutions


Reviderad kod 2016

 Svensk kod för bolagsstyrning gällande från den 1 december 2016

Jämförelse mellan den tidigare koden och den reviderade koden

Reviderad kod 2016 – ändringsmarkerad


Reviderad kod 2015

 Svensk kod för bolagsstyrning gällande från den 1 november 2015

Anvisningar till 2015 års kod

 Anvisning 1-2016

 Anvisning 2-2016

 Anvisning 3-2016

Ändringsmarkeringar

 Koden den 1 november 2015 – ändringsmarkerad

Individuell omröstning och automatisk rösträkning vid styrelseval

 Position paper: Kollegiets inställning i frågan om individuell omröstning och automatisk rösträkning vid styrelseval (2015-10-01)

Remiss och ändringsförslag

 Remissförslag 2015 – ren version (2015-06-05)

 Remissförslag 2015 – ändringsmarkerad (2015-06-05)

Remissvar

Andra AP-fonden FAR Fjärde AP-fonden
Fondbolagens förening
Glass Lewis
Handelsbanken
Institutionella Ägares Förening Intern. Institutions, APG (position paper)
Johan Munck
Nordea
Nordstjernan
NB IM (position paper)
NB IM (svar)
Tredje AP-fonden


Reviderad kod 2010

 Svensk kod för bolagsstyrning 2010 gällande från den 1 februari 2010

Övergångsregler

 Övergångsregler avseende förändringar av koden fr.o.m. den 1 februari 2010

Anvisningar till 2010 års kod

 Anvisning 1-2010

 Anvisning 2-2010

 Anvisning 3-2010

 Anvisning 1-2014

Ändringsmarkeringar

 Reviderad kod – ändringsmarkerad mot tidigare gällande kod

 Reviderad kod – ändringsmarkerad mot remissförslag

Remissförslag 2009 – ändringsmarkerad (2009-10-27)

Ändringar pga ny lagstiftning och ändrade regler

 Kommentarer till förslag till anpassning av koden (2009-10-26)

EU-rekommendation om ersättningar

 EU-rekommendation om ersättningar till ledande befattningshavare 2009-04-29

 Kommentar till remissförslag 2009 pga EU-rekommendation om ersättningar (2009-10-23)

Könsfördelning i bolagsstyrelser

"Jämn könsfördelning utan kvotering" (2014-05-30), inför Anvisning 1-2014  

Remissvar

 Sammanställning synpunkter från remissinstanser (2009-11-30)

 

Reviderad kod 2008

 Svensk kod för bolagsstyrning gällande från den 1 juli 2008

Anvisningar till 2008 års kod

 Anvisning 1-2009

Kommenterad jämförelse mellan den tidigare koden och den reviderade koden

 Kodjämförelse 2005/2008 (2008-05-06)

 Omvänd kodjämförelse (31 december 2008)

 

Ursprungliga koden 2005

 Svensk kod för bolagsstyrning 2005

Anvisningar till ursprunglig kod 2005

 Anvisning 1-2005

 Anvisning 1-2006

 Anvisning 2-2006

 Anvisning 3-2006

 Anvisning 1-2007

Kodgruppen

 Förslag från Kodgruppen SOU 2004:46

 Betänkande av Kodgruppen SOU 2004:130