Avdelare

Undersökningar

Nedan finns undersökningar genomförda av Kollegiet för svensk bolagstyrning. Det handlar om börsbolagens tillämpning av koden, som exempelvis hur jämn könsfördelningen är i bolagsstyrelser.

2024

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2024-06-24

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 24 juni 2024. Mer information och underlag finns nedan.

 Könsfördelning i bolagsstyrelser (2024-06-26)

 Statistik könsfördelning i bolagsstyrelser 2024

2023

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2023-06-10

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2023. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka.

 Könsfördelning i bolagsstyrelser (2023-06-15)

 Statistik könsfördelning i bolagsstyrelser 2023

2022

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2022-06-10

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2022. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka. Mer information och underlag finns nedan.

 Könsfördelning i bolagsstyrelser (2022-06-21)

 Statistik könsfördelning i bolagsstyrelser 2022

2021

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2021-06-10

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2021. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka marginellt. Mer information och underlag finns nedan.

 Könsfördelning i bolagsstyrelser (2021-06-17)

 Statistik könsfördelning i bolagsstyrelser 2021

White Paper: Challenges to Swedish corporate governance due to EU-level regulation

I anslutning till Kollegiets bolagsstyrningsseminarium 2021 publicerade Kollegiet en vitbok som beskriver de utmaningar som den svenska bolagsstyrningsmodellen har ställts inför till följd av EU-reglering i bolagsstyrningsfrågor. I vitboken diskuteras också hur EU-regleringsprocessen skulle kunna förändras för att ta bättre hänsyn till medlemsstaternas olika bolagsstyrningssystem.

 Vitboken om utmaningar som den svenska bolagsstyrningsmodellen har ställts inför till följd av EU-reglering (2021-05-18)

2020

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2020-06-30

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 30 juni 2020. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat marginellt jämfört med i fjol. Mer information och underlag finns nedan.

 Könsfördelning i bolagsstyrelser (2020-07-15)

 Statistik könsfördelning i bolagsstyrelser 2020

2019

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2019-06-10

Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2019. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat marginellt jämfört med i fjol. Mer information och underlag finns nedan.

 Könsfördelning i bolagsstyrelser (2019-06-20)

 Statistik könsfördelning i bolagsstyrelser 2019

2018

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2018-06-10

Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2018. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka men i långsammare takt. Pressmeddelande och underlag finns nedan.

 Könsfördelning i bolagsstyrelser (2018-06-15)

 Statistik könsfördelning i bolagsstyrelser 2018

2017

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2017-06-10

Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2017. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka. Pressmeddelande och underlag finns nedan.

 Könsfördelning i bolagsstyrelser (2017-06-14)

 Statistik könsfördelning i bolagsstyrelser 2017

2016

Uppdaterad statistik könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2016-06-10

Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2016 för att kunna jämföra med den statistik som togs fram per den 31 december 2015. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat efter årets stämmor. Pressmeddelande och underlag finns nedan.

 Könsfördelning i bolagsstyrelser (2016-06-10)

 Statistik könsfördelning i bolagsstyrelser 2016

2015

Uppdaterad statistik könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2015-12-31

Uppdaterad statistik beträffande könsfördelningen i börsbolagens styrelser per den 31 december 2015 visar ingen förändring sedan den senaste mätningen i juni 2015.

 Statistik könsfördelning i bolagsstyrelser 2015-12-31

Uppdaterad statistik könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2015-06-11

Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 11 juni 2015 för att kunna jämföra med den statistik som togs fram per den 2 januari 2015. Undersökningen visar att kvinnoandelen i börsbolagens styrelser ökat efter årets stämmor. Pressmeddelande och underlag finns nedan.

 Könsfördelning i bolagsstyrelser (2015-06-16)

 Statistik könsfördelning i bolagsstyrelser 2015-06-11

Statistik könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2015-01-02

Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 2 januari 2015.

 Könsfördelningen i börsbolagens styrelser (2015-02-03)

 Statistik könsfördelning i bolagsstyrelser 2015-01-02

2010

Svenska valberedningar fungerar, men det finns utrymme för förbättrad tillämpning av reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har låtit genomföra en grundlig undersökning av hur valberedningarna fungerar. Undersökningsresultatet visar, enligt Kollegiets bedömning, att nomineringsprocessen i svenska börsföretag förbättrats väsentligt till följd av införandet av valberedningar i enlighet med kodens riktlinjer och att det inte finns något omedelbart behov av att ändra kodens regler. Dock framkommer resultat som det finns anledning för aktörerna, främst ägarna i börsbolag, att överväga och för Kollegiet att noga följa. Praxis kan förbättras.

 Valberedningsarbete i svenska börsbolag (2010-09-19)

Kodbarometern 2010

Kodbarometern är en serie undersökningar som genomförs för Kollegiets räkning av Hallvarsson och Halvarsson.

 Kodbarometern 2010 – Kapitalmarknadsaktörer (december 2010) 

 Kodbarometern 2010 – Allmänheten (november 2010)

2009

Bolagens tillämpning av koden 2008

Två undersökningar av hur bolagen tillämpat den reviderade koden, genomförda för Kollegiets räkning av Nordic Investor Services. Dessa undersökningar baserar sig på en genomgång av samtliga kodtillämpande företags bolagsstyrningsrapporter och årsstämmohandlingar och syftar till att ge en konkret och handfast bild av hur koden fungerat som underlag för Kollegiets överväganden om den fortsatta utvecklingen av koden. En sammanfattande rapport återfinns i Kollegiets Årsrapport 2009.

 Kodtillämpning 2008 (12 maj 2009)

 Valberedningar 2008 (12 maj 2009)

Årsrapport 2009 

Kodbarometern 2008

En serie mätningar av attityder till koden och svensk bolagsstyrning, genomförda för Kollegiets räkning av Hallvarsson & Halvarsson. Resultat för respektive delmätning återfinns i sammandrag i Årsrapport 2009.

 Kodbarometern 2008 – Kapitalmarknadsaktörer (mars 2009)

 Kodbarometern 2008 – Allmänheten (mars 2009)

Årsrapport 2009