Avdelare

Kollegiets huvudmän

Kollegiet för svensk bolagsstyrning är ett av fem sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, som är en ideell förening och ett samlingsorgan för näringslivets självreglering inom området. Föreningen bildades av ett antal näringslivsorganisationer för att skapa en samlad struktur för näringslivets självreglering.