Avdelare

Om bolagsstyrning

Syftet med bolagsstyrning är att säkerställa att bolag som inte leds av sina ägare drivs med ägarnas bästa för ögonen. 

Spritt ägande kan innebära intressekonflikter

Spritt ägande i börsnoterade bolag ökar risken för att bolagen inte helt och hållet drivs i enlighet med ägarnas intresse. Styrelser och företagsledning kan ha delvis avvikande intressen, till exempel när det gäller avkastningskrav på kortare och längre sikt, risktagande, finansiell struktur och ersättningar. Risken är särskilt framträdande i bolag utan starka huvudägare, men föreligger i större eller mindre grad i alla bolag med betydande inslag av ägare som inte aktivt medverkar i styrningen av bolaget. 

God bolagsstyrning minskar risken

För att minska risken för sådana intressekonflikter har lagstiftningen kompletterats med olika former av regler och riktlinjer för bolagsstyrning. I många europeiska länder, liksom i andra delar av världen, sker detta oftast i form av så kallade koder för bolagsstyrning. I USA hanteras området istället genom lagstiftning och tvingande börsregler. Även mellanstatliga sammanslutningar som OECD och EU, har utfärdat olika former av regler och riktlinjer i bolagsstyrningsfrågor. 

Läs mer om den historiska framväxten av modern bolagsstyrning i Sverige och internationellt. Dessutom finns här en översiktlig beskrivning av nordisk och svensk bolagsstyrning.