Avdelare

Gällande kod

Koden ska tillämpas av alla bolag vars aktier eller depåbevis handlas på en reglerad marknad i Sverige. Reglerade marknader är för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated.

 Gällande version av Svensk kod för bolagsstyrning 

Gällande kod utgörs av den reviderade versionen av Svensk kod för bolagsstyrning (den 1 januari 2020) tillsammans med anvisning 1-2020 (den 1 januari 2021).

 En reviderad bolagsstyrningskod träder i kraft den 1 januari 2024