Avdelare

Nyheter


24-06-26 Pressmeddelande

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2024-06-24

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 24 juni 2024.

Läs mer

24-06-10 Nyhet

Save the date: Kollegiets årliga bolagsstyrningsseminarium den 21 okt 2024

Kollegiets årliga bolagsstyrningsseminarium kommer att äga rum den 21 oktober kl. 13.30-17.00. Seminariet kommer att hållas i Stockholm med möjlighet till deltagande på distans.

Läs mer

24-05-31 NYHET

Nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Nina Macpherson och Andreas Gustafsson till nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Läs mer

23-12-06 Nyhet

Synpunkter på förslag om ett nytt EU-direktiv om aktiers olika röstvärde

Kollegiet har lämnat synpunkter till Justitiedepartementet med anledning av Europaparlamentets förslag till ett nytt direktiv om aktiers olika röstvärde.

Läs mer

23-12-01 Pressmeddelande

Reviderad bolagsstyrningskod träder i kraft den 1 januari 2024

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag en reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning som träder i kraft den 1 januari 2024. Se bifogade dokument.

Läs mer

23-10-31

Se inspelning från bolagsstyrningsseminarium 2023

Du kan se inspelningen från Kollegiets bolagsstyrningsseminarium den 24 oktober 2023 i efterhand. Bland annat diskuterade en namnkunnig panel vilka faktorer som påverkar förutsättningarna för ett gynnsamt noteringsklimat och en fungerande finansmarknad.

Läs mer

23-10-10 Pressmeddelande

Förslag till kodförändringar lämnas för öppen remiss

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har presenterat förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning, vilka bland annat omfattar en ny regel med krav på fysisk bolagsstämma, för öppen remiss fram till och med den 10 november 2023.

Läs mer

23-09-21

Öppen inbjudan till bolagsstyrningsseminarium tisdagen den 24 oktober 2023

Som tidigare aviserat kommer Kollegiets bolagsstyrningsseminarium 2023 att äga rum tisdagen den 24 oktober kl. 13.30–16.30. Seminariet kommer att hållas på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm, med möjlighet till deltagande på distans. 

Läs mer
Avdelare
Avdelare
start_handshake.jpg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skicka in din e-postadress nedan så får du meddelanden när vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.


Genom att ange din e-postadress samtycker du till att Kollegiet och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden samlar in och behandlar din personuppgift, e-postadress. Uppgiften sparas under tiden du har en aktiv prenumeration. Du kan avregistrera en aktiv prenumeration och ta del av personuppgiftpolicyn via "Läs mer". 

Avdelare