Svenska - Kollegiet för svensk bolagsstyrning - ctl00_cph1_f_sthlm-start2-jpg_slideimg

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kollegiets uppdrag är att främja god bolagsstyrning på den svenska aktiemarknaden.
Vi ansvarar för Svensk kod för bolagsstyrning.

Läs mer

1.png

Gällande kod

Här finns den gällande koden för svensk bolagsstyrning.

Läs mer »
2.png

Takeoverregler

Gällande takeoverregler dels för reglerade marknader och dels för vissa handelsplattformar.

Läs mer »
3.png

Regler om ersättningar och om riktade kontantemissioner

Här finns Kollegiets rekommendation om riktade kontantemissioner och Kollegiets regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Läs mer »
4.png

Nyheter

De senaste nyheterna från Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Läs mer »

Klicka här för att anmäla dig för Kollegiets nyhetsbrev

Fyll i Din e-postadress i formuläret så skickar vi ett e-post-meddelande ...

Läs mer »