Synpunkter på EU-kommissionens rekommendation om följ eller förklara samt förslag till ändringar i aktieägarrättighetsdirektivet

Kollegiet har till justitiedepartmentet lämnat sina synpunkter på EU-kommissionens rekommendation om följ eller förklara samt på kommissionens förslag till ändringar i aktieägarrättighetsdirektivet m.m.