Avdelare

23-10-31

Se inspelning från bolags-styrningsseminarium 2023

Du kan se inspelningen från Kollegiets bolagsstyrningsseminarium den 24 oktober 2023 i efterhand. Bland annat diskuterade en namnkunnig panel vilka faktorer som påverkar förutsättningarna för ett gynnsamt noteringsklimat och en fungerande finansmarknad.

Om du inte kan se inspelningen ovan kan du istället se den direkt på Youtube 

Program

Inledning

Carl-Henric Svanberg, ordförande, Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Från private equity till noterat – hur påverkas bolagsstyrningen?

Conni Jonsson, ordförande, EQT AB

Paneldiskussion: Mot bakgrund av EU:s förslag till Listing Act – vilka faktorer påverkar förutsättningarna för ett gynnsamt noteringsklimat och en fungerande finansmarknad?

Andreas Gustafsson, General Counsel Europe, Nasdaq
Peder Hasslev, VD, Alecta
Conni Jonsson, ordförande, EQT AB
Maria Larsson, Senior legal advisor, Svenskt Näringsliv

Moderator: Mats Isaksson, ledamot, Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Erfarenheter från det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Rolf Skog, Adj. professor och Expert bolagsrätt vid Justitiedepartementet

Aktuella frågor och kommande regelförändringar

Björn Kristiansson, verkställande ledamot, Kollegiet för svensk bolagsstyrning