Remissvar SOU 2014:70

Kollegiet har lämnat remissvar på utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden.