Avdelare

24-05-31 NYHET

Nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Nina Macpherson och Andreas Gustafsson till nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Nina Macpherson är i dag styrelseledamot bland annat i Scania AB och Traton SE. Hon har sedan tidigare långvarig erfarenhet bland annat från ledande befattningar inom Telefonaktiebolaget LM Ericsson samt som ledamot i Aktiemarknadsnämnden.

Andreas Gustafsson är i dag Senior Advisor på Nasdaq och Member of CityUK International Regulatory Strategy Group. Han var tidigare Senior Vice President och General Counsel Europe på Nasdaq och ordförande för styrelsen i Nasdaq Stockholm AB, och har under drygt tio år deltagit i Kollegiets arbete som adjungerad ledamot.

”Nina Macpherson och Andreas Gustafsson har djup kunskap inom bolagsstyrning och omfattande erfarenhet av regulatoriska frågor och självregleringen av den svenska värdepappersmarknaden. Det är mycket glädjande att de tackat ja och deras omfattande erfarenheter kommer vara mycket värdefulla för Kollegiets arbete”, säger Annika Lundius, ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Övriga ledamöter i Kollegiet är: Carl-Henric Svanberg (ordförande), Håkan Broman (vice ordförande), Karin Apelman, Tomas Flodén, Mats Isaksson, Louise Lindh, Marianne Nilsson och Björn Kristiansson (verkställande ledamot). 

Om Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ingår som ett av fem sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Kollegiets roll är att främja en god utveckling av svensk bolagsstyrning och se till att Sverige har en relevant, aktuell och effektiv kod för bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Vid sidan av sin huvuduppgift – att förvalta den svenska koden – verkar Kollegiet för att skapa ökad kunskap om och förståelse för svensk bolagsstyrning, inte minst på den internationella kapitalmarknaden. Kollegiet är också remissinstans i lagstiftningsärenden inom sitt ansvarsområde.

Om Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Föreningen är en paraplyorganisation inom självregleringen på aktiemarknadsområdet. Föreningens vision är att den svenska värdepappersmarknaden ska vara en av de mest välfungerande, mest långsiktigt hållbara och högst förtroendeingivande i Europa. Föreningens fem sakorgan är:

• Aktiemarknadsnämnden
• Aktiemarknadens självregleringskommitté
• Kollegiet för svensk bolagsstyrning
• Nämnden för svensk redovisningstillsyn
• Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering