Kollegiets synpunkter till justitiedepartementet på EU-kommissionens förslag avseende revisorsfrågor/nyheter/2012/kollegiets-synpunkter-pa-revisorsfragor-2012-01-20

Kollegiet lämnade den 20 januari 2012 sina synpunkter på EU-kommissionens förslag till nytt direktiv och förordning avseende revisorer och revision till justitiedepartementet.