Kollegiets synpunkter till justitiedepartementet på EUs webbenkät om europeisk bolagsrätt

Kollegiet lämnade den 16 april 2012 sina synpunkter till justitiedepartementet på EU-kommissionens webbenkät om framtida eurpeisk bolagsrätt