Kollegiets svar på enkät Gender imbalance in corporate boards in the EU

Kollegiet har lämnat sina sypunkter på en enkät från EU-kommissionen beträffande jämlikhet i börsbolagsstyrelser, varvid Kollegiet avstyrker förslag om regler om könskvotering.