Kollegiets förslag till reviderade takeover-regler/nyheter/2012/kollegiets-forslag-till-reviderade-takeover-regler

Kollegiet har den 13 februari 2012 överlämnat sitt förslag till reviderade takeover-regler till börserna NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity för vidare behdandling. De nya reglerna beräknas träda i kraft den 1 juli 2012, tillsammans med nya takeover-regler för handelsplattformarna First North, Nordic MTF och AktieTorget, vilka kommer att publiceras på Kollegiets webbplats när de färdigställts.