Kollegiet utfärdar rekommendation om riktade kontantemissioner

Kollegiet har idag utfärdat en rekommendation om riktade kontantemissioner i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (Nasdaq Stockholm eller NGM Equity) eller någon av handelsplattformarna First North, Nordic MTF eller AktieTorget. Rekommendationen ska tillämpas från och med den 1 januari 2015, se bifogad rekommendation och pressmeddelande.