Kollegiet publicerar undersökning av svenska valberedningar

Nordic Investor Services har för Kollegiets räkning genomfört en grundlig undersökning av hur svenska valberedningar arbetar och fungerar. Syftet är att tillföra den svenska och internationella debatten på området ett mer faktabaserat underlag än vad som hittills varit för handen.

Resultatet visar enligt Kollegiets bedömning att den svenska modellen för valberedningar i allt väsentligt fungerar bra och att något behov av att nu ändra reglerna i koden inte föreligger. Dock framkommer också resultat som det finns anledning för de berörda aktörerna, främst de börsnoterade bolagens ägare, att överväga, bl.a. när det gäller den praktiska tillämpningen av kodens regler.

Se rapporten i sin helhet samt Kollegiets sammanfattning och kommentar till de viktigaste resultaten.

Se även vårt pressmeddelande.