Förslag till revidering av takeover-reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag förslag till reviderade takeover-regler. Förslaget syftar bl.a. till att skapa större jämlikhet mellan budgivare och målbolag.
Huvudpunkterna i de nya reglerna:

  • Ett förbud för budgivare att avkräva målbolaget budrelaterade förpliktelser, t.ex. exklusivitets- eller informationsförmedlingsåtaganden eller åtaganden om s.k. break-up fees, men med möjlighet få dispens i ett enskilt fall, t.ex. för åtaganden som förbättrar snarare än försämrar utsikterna till en konkurrensutsatt erbjudandesituation.
  • En uttrycklig regel om att en budgivare är bunden av förbehållslösa uttalanden som budgivaren gör med anledning av budet, t.ex. huruvida budet kommer att höjas eller förlängas.eglerna föreslås träda i kraft den 1 februari 2015.

De reviderade reglerna föreslås träda i kraft den 1 februari 2015.

Kollegiets pressmeddelande bifogas. Takeoverreglerna för reglerade marknader och för vissa handelsplattformar finns tillgängliga, både i "rena" och ändringsmarkerade versioner, under fliken Takeoverregler.