Förlängd tid att lämna synpunkter på Koden till 15/12, Högnivåsymposium senarelagt till 10/2 -14

Kollegiet har efter synpunkter från berörda aktörer förlängt tiden för att lämna synpunkter på Koden till den 15 december 2013. Kollegiets Högnivåsymposium, som var planerat till den 4 december 2013, har senarelagts till den 10 februari 2014.

För ytterligare information, se bifogat pressmeddelande.