Avdelare

23-10-10 Pressmeddelande

Förslag till kodförändringar lämnas för öppen remiss

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har presenterat förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning, vilka bland annat omfattar en ny regel med krav på fysisk bolagsstämma, för öppen remiss fram till och med den 10 november 2023.