Avdelare

23-06-12 Pressmeddelande

Carl-Henric Svanberg ny ordförande och Tomas Flodén ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Carl-Henric Svanberg till ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Tomas Flodén till ny ledamot. 

Carl-Henric Svanberg är idag bland annat styrelseordförande för AB Volvo och styrelseledamot i Melker Schörling. Hans långa meritförteckning innefattar bland annat koncernchef för Ericsson och ordförande för BP.

”Kollegiet för svensk bolagsstyrning gör ett viktigt arbete för den svenska bolagsstyrningsmodellen och bidrar till förtroendet för aktiemarknaden. Det möjliggör ett värdeskapande för näringslivet som kommer hela samhället till godo. Jag ser mycket fram emot att få driva dessa angelägna frågor om svensk bolagsstyrning framöver”, kommenterar Carl-Henric Svanberg.

Tomas Flodén har en omfattande erfarenhet från finansbranschen och är i dag kapitalförvaltningschef på AMF och VD för AMF Fonder.

”Den svenska koden för bolagsstyrning är en central del av den svenska värdepappersmarknaden och jag ser fram emot att engagera mig i Kollegiets värdefulla arbete med att förvalta koden och att främja utvecklingen av svensk bolagsstyrning”, säger Tomas Flodén.

”Det är mycket glädjande att Carl-Henric Svanberg och Tomas Flodén har tackat ja till att leda och delta i Kollegiets arbete. Carl-Henric Svanberg är en av Sveriges främsta näringslivsprofiler och en mycket rutinerad ordförande. Tomas Flodén har breda kunskaper och erfarenheter som kommer att vara värdefulla för Kollegiets arbete”, säger Annika Lundius, ordförande för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Övriga ledamöter i Kollegiet är: Karin Apelman, Håkan Broman, Mats Isaksson, Louise Lindh, Marianne Nilsson och Björn Kristiansson (verkställande ledamot).

Om Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ingår som ett av fem sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Kollegiets roll är att främja en god utveckling av svensk bolagsstyrning och se till att Sverige har en relevant, aktuell och effektiv kod för bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Vid sidan av sin huvuduppgift – att förvalta den svenska koden – verkar Kollegiet för att skapa ökad kunskap om och förståelse för svensk bolagsstyrning, inte minst på den internationella kapitalmarknaden. Detta sker genom att delta i den allmänna debatten på området och genom att i olika sammanhang informera om koden och svensk bolagsstyrning.

Om Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Föreningen är paraplyorganisation inom självregleringen på aktiemarknadsområdet. Föreningens vision är att den svenska värdepappersmarknaden ska vara en av de mest välfungerande, mest långsiktigt hållbara och högst förtroendeingivande i Europa. Föreningens fem sakorgan är:

  • Aktiemarknadsnämnden

  • Aktiemarknadens självregleringskommitté

  • Kollegiet för svensk bolagsstyrning

  • Nämnden för svensk redovisningstillsyn

  • Rådet för finansiell rapportering

Länk till föreningens webbplats: www.godsed.se

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, VD för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Tel. 08-508 822 78, e-post: katarina.liden@godsed.se

Björn Kristiansson, verkställande ledamot för Kollegiet
Tel. 076-770 37 47, e-post: bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se