Avdelare

23-07-04

Årsrapport 2023

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har publicerat sin årsrapport avseende bolagsstyrningsåret 2022/2023.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning utarbetar varje år en rapport där Kollegiets arbete och utvecklingen av svensk bolagsstyrning under det senaste året redovisas. I rapporten redovisas bl.a. resultatet av Kollegiets årliga genomgång av innehållet i samtliga börsbolags bolagsstyrningsrapporter och bolagsstyrningsinformation.

Kollegiets årsrapporter kan läsas här