Årsrapport 2010

I Kollegiets årsrapport för 2009 redovisas arbetet med den reviderade kod som börjar gälla i år med bl a utvidgade regler för ersättningar samt en utvärdering av hur bolagen tillämpat den tidigare koden. Vidare redogör Stockholmsbörsen för hur man övervakar att koden tillämpas av börsbolagen.
Läs mer