Rapport om nordisk corporate governance

I juni 2007 tillsattes en gemensam arbetsgrupp för de kodförvaltande organen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige med uppgift att analysera likheter och skillnader mellan de olika ländernas bolagsstyrning och att utvärdera möjligheten till ökad samordning av självregleringen inom området.

En gemensam arbetsgrupp för de fem nordiska länderna har utarbetat en översiktlig beskrivning av "den nordiska modellen" för bolagsstyrning.