Informationsdag om den reviderade koden

Informationsdag om den nya koden tillsammans med Svenskt Näringsliv

Den 24 oktober 2008 anordnade Kollegiet tillsammans med Svenskt Näringsliv ett seminarium om den reviderade bolagsstyrningskoden. Programmet utformades med främsta syfte att ge nya kodbolag möjlighet att lära sig mer om koden och att få ta del av praktiska erfarenheter av kodarbete.

Program och presentationer