Gällande takeoverregler

Här presenteras Kollegiets takeoverregler både för reglerade marknader och för vissa handelsplattformar. 

Regler för reglerade marknader
Enligt lagen 1 ska en börs ha regler för offentliga uppköpserbjudanden för aktier som handlas på en reglerad marknad. Reglerna ska uppfylla de krav som ställs i Takeoverdirektivet 2  och i övrigt vara ändamålsenliga.

Gällande regler för reglerade marknader

Regler för vissa handelsplattformar

Kollegiet har utfärdat takeoverregler för svenska bolag vars aktier handlas på handelsplattformarna Nasdaq First North Growth Market, Nordic SME och Spotlight Stock Market. I huvudsak motsvarar de reglerna för offentliga uppköpserbjudanden för bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad.

Gällande regler för vissa handelsplattformar


[1] 13 kap. 8 § (2007:528)

[2] (2004/25/EG)