Svensk kod för bolagsstyrning gällande från 1 januari 2020

Reviderad bolagsstyrningskod träder i kraft den 1 januari 2020

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag en reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning som träder i kraft den 1 januari 2020. Se bifogade dokument.

Inkomna remissvar finns tillgängliga under fliken Gällande kod/Historik/Reviderad kod 2020.