Save the date: Nytt datum för Kollegiets bolagsstyrningsseminarium