Save the date: Bolagsstyrningskollegiets årliga bolagsstyrningsseminarium den 11 oktober 2022