Save the date: Ändrat datum för Kollegiets bolagsstyrningsseminarium