Reviderad kod presenteras i februari

Pressmeddelande om tidsplan för presentation och remissförfarande för förslag till reviderad kod.