Reviderad kod 2010 träder i kraft

Den 1 februari 2010 trädde en ny reviderad kod i kraft med med övergångsregler som innebär att vissa av de ändringar som genomförts inte behöver genomföras förrän vid senare tidpunkt. Se Reviderad kod 2010.