Remissvar avseende förslag till uppdaterad version av Svensk Värdepappersmarknads mallvillkor för vissa företagsobligationer