Remissvar avseende Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor