Remissvar avseende Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

Kollegiet har lämnat synpunkter på Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn.

.