Ny anvisning beträffande den information som ska hållas tillgänglig på bolagens webbplatser

EU:s marknadsmissbruksförordning och de ändringar som på grundval av denna görs i lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument samt i börsernas regelverk, vilka träder i kraft den 3 juli 2016, föranleder några mindre ändringar i Koden vad gäller den information som ska hållas tillgänglig på bolagens webbplatser.