Kollegiets synpunkter på MiFID II

Kollegiet lämnade den 15 december 2011 sina synpunkter på bolagsstyrningsdelarna i EU-kommissionens förslag till MiFID II till finansdepartementet.