Kollegiet och ASK lämnar synpunkter med anledning av OECD:s konsultation avseende den pågående översynen av G20/OECD Principles of Corporate Governance