Kollegiet och ASK har lämnat synpunkter med anledning av Kommissionens förslag till uppdaterade riktlinjer för ersättningsrapporter