Kollegiet lämnar synpunkter på ISS förslag till reviderad Benchmark Policy