Kollegiet lämnar synpunkter på EU-kommissionens utkast till riktlinjer för rapportering av icke-finansiell information

Kollegiet har till justitiedepartementet respektive EU-kommissionen lämnat sina synpunkter på EU-kommissionens utkast till icke-bindande riktlinjer för rapportering av icke-finansiell- och mångfaldsinformation.