Kollegiet lämnar synpunkter på EU-kommissionens direktivförslag Corporate Sustainability Due Diligence