Kollegiet lämnar synpunkter på EU-kommissionens samråd avseende hållbar bolagsstyrning