Kollegiet lämnar synpunkter på EU-kommissionens studie avseende styrelseansvar och hållbar bolagsstyrning

20191206

Kollegiet har till EU-kommissionen lämnat sina synpunkter på den studie avseende styrelseansvar och hållbar bolagsstyrning som kommissionen genomför tillsammans med EY. 

Swedish Corporate Governance Board re Study on directors duties