Kollegiet har lämnat synpunkter på avseende utredningen Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44)