Kollegiet har lämnat synpunkter med anledning av Kommissionens förslag om ett nytt direktiv om aktiers olika röstvärde