Kollegiet avser inte att utöka personkretsen för ersättningsrapporterna