Kollegiet avger yttrande till regeringen över EU-kommissionens grönbok om bolagsstyrning i börsbolag

Kollegiet har den 20 april 2011 på uppmaning av justitiedepartementet avgett ett yttrande till regeringen över EU-kommissionens grönbok om bolagsstyrning i börsnoterade bolag