Gemensamt uttalande från the Six Chairs Group

Kollegiet har tillsammans med kodutfärdarna i Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Storbritannien utfärdat ett gemensamt uttalande för att uppmana berörda lagstiftande församlingar att beakta bolagsstyrningskodernas och självregleringens roll på hållbarhetsområdet innan nya lagstiftningsinitiativ tas.