Brittisk studie stöder svenska valberedningar

I samband med en konferens i London i mars 2010, arrangerad av The International Corporate Governance Network, presenterade den brittiska tankesmedjan Tomorrow's Company en studie av svenska valberedningar och hur de skulle kunna fungera i det brittiska corporate governance-systemet.

Studien ger en övervägande positiv bild av det svenska systemet med ägarledda valberedningar och leder till slutsatsen att det inte finns något i brittisk corporate governance som förhindrar att systemet skulle kunna tillämpas även där, och man föreslår brittiska börsnoterade bolag att börja ta steg i riktning mot att involvera institutionella ägare i processen för nominering till styrelser.

Se Executive Summary samt en sammanställning av kommentarer i brittisk press i samband med att studien presenterades.Den kompletta rapporten kan beställas via länken http://www.tomorrowscompany.com/publications.aspx .